Voorwaarden Autorijschool Hillegom

Bij Autorijschool Hillegom zal u geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn (zoals kleine lettertjes!!) die misschien voor verrassingen zorgen, zoals bij de meeste rijscholen wel het geval is. Het is beter te voorkomen dan te genezen!

 • A: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.
 • B: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.
 • C: U dient ervoor te zorgen dat u tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent u iets verlaat, wees er dan gerust op dat uw rijinstructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats op u zal wachten. Bent u dan nog niet aanwezig op de afgesproken plaats, dan heeft uw rijschool het recht om u de rijles (lessen) toch in rekening te brengen.
 • D: U mag een rijles annuleren of verzetten. Dit dient u 48 uur van tevoren te doen, anders heeft uw rijschool het recht om u deze rijles toch in rekening te brengen.
 • E: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet u een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Rijexamen voorwaarden

 • A: De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en dit mee te nemen en tevens een geldig identiteitsbewijs.
 • B: Als uw praktijkexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende:
Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent, tenzij u bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan uw rijschool schriftelijk heeft doorgegeven. Of als u bijvoorbeeld niet de juiste en geldige documenten kunt overleggen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs) dan moet u alsnog de kosten voor het nieuwe examen dragen.
 • C: De rijschool mag verhoging van examentarieven aan u doorberekenen.

Annulering examen

 • A: Als het rijexamen niet door kan gaan vanwege slecht weer (bijvoorbeeld ijzel of sneeuw) dan hoeft u het nieuwe examen niet zelf te bekostigen.
 • B: Als de rijlesauto defect is, of als de examinator de rijlesauto heeft afgekeurd omdat er iets niet in orde is en er is geen andere rijlesauto tot beschikking, dan hoeft u ook de kosten van het nieuwe examen niet te dragen.

Stoppen met lessen

U besluit om wat voor reden dan ook om te stoppen met uw rijopleiding:

 • A: Als u geen vast aantal rijlessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken kunt u met uw rijopleiding stoppen wanneer u wilt.
 • B: Heeft u wel een vast aantal rijlessen of een vaste lesperiode afgesproken, bijvoorbeeld een lespakket, dan kunt u alleen stoppen met de rijopleiding als u hiervoor een ernstige reden heeft. De cursist dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examen gelden en administratiekosten van € 175,- binnen 14 dagen aan de cursist terug betalen.
 • C: Heeft u geen ernstige reden, en toch wilt u stoppen, dan restitueert de rijschool niets
 • D: Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de overeen gekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als uw rijschool zo'n ernstige reden hier voor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool / instructeur moet u dan wel duidelijk maken waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had u al rijlessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan u terug betalen.
 • E: Als u een gratis lesuur heeft gekregen van Autorijschool Hillegom, bijvoorbeeld omdat je jarig was op de dag toen je de 1ste rijles kreeg, of je hebt een vriend of vriendin aangemeld, dan worden die uren altijd zo dicht mogelijk bij het examen gegeven, zodat de rijschool zekerheid heeft dat u de lessen ook bij deze rijschool afmaakt. De gratis lesuren kunnen door Autorijschool Hillegom alleen maar worden gegeven als je ook daadwerkelijk alle lessen afmaakt en een succesvol resultaat gaat behalen voor je examen. Als je besluit te stoppen, zijn de eventuele gratis uren dus verloren. Autorijschool Hillegom kan natuurlijk niet iedereen zomaar een gratis rijles geven. Sommigen betalen alles in 1 keer, en wordt het gratis uurtje meteen verrekend op de factuur, stoppen betekend dus dat het gratis uurtje gewoon alsnog wordt berekend. Sommigen nemen geen pakket af, ook dan komt het gratis uurtje te vervallen als ze besluiten te stoppen. Het gratis uurtje is dus een soort lokkertje voor de leerlingen, Het lijkt me logisch dat de leerling naar een rijschool komt, om ook echt zijn of haar rijbewijs bij deze rijschool te gaan behalen. De rijschool bepaald dus of het uur wel of niet gerekend wordt bij het stopzetten van de lessen. U kunt dan nog altijd een rekening van het gratis uurtje verwachten.

Vrijwaring

Stel dat u tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt/rijdt of schade veroorzaakt aan een auto van een andere weggebruiker of aan de lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:

 • A: De rijschool houder kan u aansprakelijk stellen voor de gereden boetes. Soms betalen de leerling en instructeur ieder de helft, dat geldt als de boete meer bedraagt dan €40,-. Voor schades draagt hij zelf het risico.
 • B: Het is verboden om tijdens de rijlessen onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen zoals bv medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat u onder invloed was wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld.
 • C: De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.